Símbol d'excursions compartides

gps (6K)

Oferim el PGS (tal i com tu sempre deies), com a símbol de tantes excursions i colònies que hem compartit, contant sempre amb el teu suport i companyia.

En especial recordem la darrera excursió a Viladrau, on vam fer el teu camí i vas venir mogut per la il·lusió, tot i no trobar-te gaire bé.

Aniràs a la pàgina principal Pares i mares de l'Esplai